TAFAB

Vi är specialister på fastighetsförädling. Vi arbetar med joint venture, kapitalanskaffning och förmedling i huvudsak i Stockholmsområdet och Uppsala. Företaget grundades år 2007 av Thomas Andréasson och drivs idag tillsammans med sonen Tom och Christoph Svahn. Sedan starten har bolaget levererat fler än 30 lönsamma projekt, men vår erfarenhet sträcker sig längre än så:

TAFAB:s ägare Thomas Andréasson har sedan början av 90-talet varit delaktig i över 100 fastighetsprojekt (företrädesvis bostadsrätter), samtliga framgångsrika och avslutade med positivt resultat. 2010 grundade han Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB (FFAB). Sedan 2017 arbetar Thomas även med hyresrätter, kommersiellt och vårdfastigheter där han bland annat nu bygger Nordens största vårdsboende i samarbete med Veidekke, Rikshem och Attendo. Våren 2019 valde Thomas att sälja sin andel i FFAB och överföra verksamheten till TAFAB.

Grundaren av TAFAB

TAFAB grundades av Thomas Andréasson år 2007 i syfte av att optimera fastigheters värde genom att skapa en mer attraktiv produkt för målgruppen. 

Thomas har genom åren medverkat i ett 100-tal framgångsrika projekt.

Affärsområden

  • Hyresrättsfastigheter
  • Vårdboenden
  • Kontor och kommersiella fastigheter
  • Studentbostäder
  • Äganderätter

Ägare & VD

Thomas Andréasson

TAFAB ägs och drivs av Thomas Andreásson. En driven entreprenör med lång och stor erfarenhet av fastighetsmarknaden som både mäklare, rådgivare och fastighetsutvecklare. Företaget grundades år 2007 och drivs idag tillsammans med sonen Tom och Christoph Svan.

Resan som entreprenör började redan i tonåren med ett brinnande intresse för försäljning och problemlösning. Då sålde han rekordmånga kokosbollar i villaområden i Uppsala – hela 107 paket på en dag, efter att han tagit reda det utmärkta säljargumentet att de gick att frysa in.

År 1991 utbildade Thomas sig till fastighetsmäklare och fick sitt första jobb på Svensk Bostadsdata i Stockholm redan innan utbildningen var avklarad, mitt under finanskrisen sommaren 1992. Därefter jobbade Thomas på Sveriges största mäklarföretag, Svensk Fastighetsförmedling, där han samlade på sig ovärderlig kunskap och blev redan första året utsedd till årets mäklare. Samtidigt ville Thomas vidare i sin karriär och när frågan kom om att starta något nytt svarade Thomas ja. Tillsammans med en kollega startade han Mäklarcompagniet på Fleminggatan i Stockholm. Efter tre år var det dags för Thomas att starta sitt eget företag, Respons. Det var här som Thomas karriär tog fart på allvar. Han började ägna sig åt det han tycker är riktigt kul: att hitta platser att bygga nytt eller befintliga fastigheter att förädla eller renovera; att tillsammans med arkitekter rita och förverkliga sina drömmar.

Thomas har tidigt lärt sig värdet av att analysera fastighetsbranschens framtid. Det är just det som han tror gör både en bra fastighetsmäklare och fastighetsutvecklare – kunskapen om kringliggande faktorer som påverkar marknaden.

2007 startade han TAFAB och tre år senare FFAB – Fastighetsförädlarna. 2018 sålde Thomas av sin del av FFAB och driver sedan dess TAFAB vidare på egen hand. Karriären som började med försäljningen av kokosbollar har nu växt till att Thomas Andréasson varit delaktig i mer än 100 fastighetsprojekt som ägare, delägare eller mäklare – samtliga projekt framgångsrika och avslutade med positivt resultat.

OPERATIV STYRELSEORDFÖRANDE

Christian Hahne

Christian är född och uppvuxen i Norrköping, där han tog studenten. Under tonåren skrev han mycket för Norrköpings Tidningar, men även sport för dåvarande Idrottsbladet. Christian tänkte bli journalist och hade högsta betyg i svenska. Det blev emellertid ekonomi- och juridikstudier i Uppsala.

Christian var med att, i Norrköping 1969, starta Sparbankernas Fastighetsbyrås andra kontor i Sverige. Han var under en tid ansvarig för flera kontor, när Östgötabanken kallade för att starta Östgötabankens Fastighetsbyrå 1974. Den verksamheten tog Christian över själv 1981 under firma Christian Hahne Fastighetsbyrå, numera Christian Hahne Consulting AB. Under finanskrisen i början på 90-talet arbetade Christian en del utomlands på uppdrag av svenska banker.

Det har skrivits mycket om Christian Hahne i olika tidningar. Återkommande har varit hans strategiska tänk, arbetskapacitet och envishet. ”Ingenting är omöjligt”. Hans sociala och smarta förhandlingsförmåga och gåvan att ”höra de ord som aldrig sagts”, har varit till stor nytta.

Många minns Christians exklusiva uppdrag, såsom uppståndelsen i pressen när Zarah Leanders vittberömda herrgård Lönö, vid Bråviken, såldes och visningarna invaderades av tyskar. En annan mycket omskriven affär var när det s k Krügerska palatset ”Tändstickspalatset” på Västra Trädgårdsgatan i centrala Stockholm såldes på uppdrag av Telia/Telenor. Då var köparen shejk Mohammed Alamodi, ägare av bl a Preem. Försäljningarna av Telias huvudkontor i Farsta och Vattenfalls alla kontor i de största svenska städerna, är alla signerade av Christian. Affärerna har varit många och stora.

År 2000 gick Christian och Fastighetsbyrån till dåvarande TP Group, blev delägare och ansvarig för affärsområdet Analys & Transaktion. Från 2004 VD för NewSec Corporate Finance och från 2006 vice VD Erik Selin Fastigheter, huvudägare i Fastighets AB Balder, som har varit en riktig framgångssaga från starten 2005-06.

Christian har även suttit i styrelsen för flera börsnoterade fastighetsbolag som Victoria Park, NP3 Fastigheter och Amasten samt initiativtagare och arbetande styrelseordförande i Fastighets AB Centur, ägt av Balder och Peab. Han bildade även nuvarande Trenum, ägt av Tredje AP Fonden och Balder.

Numera ägnar Christian Hahne tiden främst åt TAFAB och sina egna bolag.