Knivsta

Nydal

Knivsta

Nydal

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner. TAFAB äger en av de mest attraktiva fastigheterna för att där utveckla bostäder, kommersiella ytor och samhällsfastigheter.

I det nya planområdet Västra Knivsta planeras det att byggas en helt ny stadsdel om 9 000 bostäder enligt fyrspårsavtalet som kommunen ingått. Totalt innebär avtalet på sikt 15 000 nya bostäder i tätorterna Knivsta och Alsike. Avtalet innebär att järnvägen skall byggas ut och att Alsike får en ny järnvägsstation.

TAFAB:s ägarandel av planområdet är 10 000 kvm mark med en uppskattad byggrätt om ca 25 000 kvm ljus BTA.

Kommunstyrelsen har givit positivt planbesked för Ängby 1:17 och 1:21 den 21 september, 2020.

TAFAB:s fastigheter ligger ca 150 meter från pendeltågsstationen Knivsta. Därifrån är det en station till Uppsala C och Arlanda med pendeltåg. Restiden till Stockholm C är ca 20 minuter med regionaltåg alternativt 40 minuter med pendeltåg.

Ca 300 meter från TAFAB:s fastigheter finns Knivsta centrum, med utbud av butiker, bibliotek, service, restauranger och bank.  

Typ av projekt

Bostäder

Antal bostäder

416 lägenheter

Yta BTA

25 000 kvm ljus BTA

Status

Planerad