Projekt

Pågående

Knivsta

Sågverket

Fastighetsprojekt under utveckling. Bestående av en centrumfastighet, lokaler och flerbostadshus.

Typ av projekt: Nyproduktion
Upplåtelseform: HR
Yta BTA: Ca 11 500 kvm ljus BTA
Status: Färdig detaljplan 2017, bygglov inlämnat december 2019