Projekt

Kommande

Knivsta

Nydal

Fastighetsprojekt under utveckling. I det nya planområdet Nydal i Knivsta planeras det att byggas ut en helt ny stadsdel om 9000 bostäder. Utöver bostäder ska planområdet även innefatta skolor, kontor och vårdboenden vilket ger möjlighet till att utveckla fastigheterna till något unikt och väl marknadsanpassat.

Typ av projekt: Nyproduktion
Upplåtelseform: BR, HR, kommersiellt
Yta BTA: 25 000 kvm ljus BTA
Status: Planbesked för att kunna uppföra byggnader på fastigheterna är sökt och förväntas tas upp i Knivsta kommunfullmäktige under augusti 2020. Utöver bostäder får gärna även andra verksamheter inrymmas, till exempel i lokaler på bottenplanet mot Knivstavägen.