Joint Venture

Vi är specialister på planprocesser, förädling av mindre gynnsamma projekt och utveckling av fastighetsbestånd.

Det finns flera varianter på hur ett samarbete kan tänkas se ut.

Vi arbetar ofta med större projekt, därför är vi generellt öppna för nya samarbeten. TAFAB har all kompetens in-house och via närstående konsulter. Därför är den mest gynnsamma samarbetspartnern en finansiell partner. Självklart är vi även öppna för alternativa upplägg.

Kontakta oss gärna för mer information.