Investerare

Som bolag gör vi stabila vinster varje år och har gjort så sedan vi startade. Samtliga våra projekt har varit lönsamma och givit god avkastning åt alla som har varit inblandade. Banker och riskkapital som arbetat med oss har uppskattat att vi är snabba och enkla att jobba med, att vi tänker långsiktigt, att vi står för vad vi säger och så klart att vi levererar bra vinster till förhållandevis låga risker.

Vi bygger alla typer av fastigheter, men företrädesvis bostadsrättshus med 25 till 300 enheter och vi bygger dem ofta i områden som är på väg upp och bidrar därmed till en positiv utveckling. Vi bygger yteffektiva och miljövänliga – miljö- och klimatanpassade enligt Boverkets byggregler– hyresrätter nära spårbunden trafik; bostäder anpassade för vanliga människors önskemål och plånböcker. 

Investerare

Som bolag gör vi stabila vinster varje år och har gjort så sedan vi startade. Samtliga våra projekt har varit lönsamma och givit god avkastning åt alla som har varit inblandade. Banker och riskkapital som arbetat med oss har uppskattat att vi är snabba och enkla att jobba med, att vi tänker långsiktigt, att vi står för vad vi säger och så klart att vi levererar bra vinster till förhållandevis låga risker.

Vi bygger alla typer av fastigheter, men företrädesvis bostadsrättshus med 25 till 300 enheter och vi bygger dem ofta i områden som är på väg upp och bidrar därmed till en positiv utveckling. Vi bygger yteffektiva och miljövänliga – miljö- och klimatanpassade enligt Boverkets byggregler– hyresrätter nära spårbunden trafik; bostäder anpassade för vanliga människors önskemål och plånböcker.