Pressinformation

Stockholm 3 juni 2020

Framgångsrik obligationsemission genomförd av T. Andréasson Fastighetsaktiebolag (publ)

Emitterad volym: ca SEK 110m

Ränta: 11%

Löptid: 36 månader

**********

T. Andréasson Fastighetsaktiebolag (publ) har framgångsrikt genomfört en obligationsemission om ca SEK 110m.

Obligationsemissionen mottog stort intresse och övertecknades efter hög efterfrågan från family offices, privata och institutionella investerare.

Medlen från obligationsemissionen kommer användas till detaljplanearbete och fortsatt utveckling av projektportföljen som förväntas öka betydligt i värde och ge koncernen möjlighet att välja om de ska vidareutveckla projekten eller sälja byggrätterna.

JOOL Corporate Finance AB agerade Corporate Finance-rådgivare, Roschier Advokatbyrå och Advokatbyrån Törngren Magnell agerade legal Corporate Finance-rådgivare och Intertrust (Sweden) AB som agent.

www.taf-ab.se

Högupplösta pressbilder finns att ladda ner här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Djudic, Taste PR
Mobil:
0707-952 956
E-post: Marianne.Djudic@TastePR.se

Om TAFAB
TAFAB är specialister på fastighetsförädling och arbetar med joint venture, kapitalanskaffning och förmedling i huvudsak i Stockholmsområdet och Uppsala. Företaget grundades år 2007 av Thomas Andréasson och drivs idag tillsammans med bland andra Christian Hahne som är operativ styrelseordförande i TAFAB och tidigare vice VD Erik Selin Fastigheter, huvudägare i Balder, Nordens största börsnoterade fastighetsbolag. Sedan starten har bolaget levererat fler än 30 lönsamma projekt, men erfarenheten sträcker sig längre än så:

TAFAB:s ägare Thomas Andréasson har sedan början av 90-talet varit delaktig i över 100 fastighetsprojekt (företrädesvis bostadsrätter), samtliga framgångsrika och avslutade med positivt resultat. 2010 var han medgrundare till Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB (FFAB). Sedan 2017 arbetar Thomas även med hyresrätter, kommersiella och vårdfastigheter där han bland annat nu bygger Nordens största vårdsboende i Uppsala i samarbete med Veidekke, Rikshem och Attendo. Våren 2019 valde Thomas att sälja andelen i FFAB och överföra sin del av verksamheten till TAFAB.