Nyhet

Stockholm 19 maj 2021

Byte av ordförande för TAFAB

tafab radhusen
Tidigare ordföranden Christian Hahne och huvudägaren Thomas Andreasson har under våren haft olika syn på verksamheten, vad som ska prioriteras och hur vägen framåt ska se ut. Det gäller både avseende projekten och finansieringen av dessa. Det stod också klart för huvudägaren under våren att TAFAB är i stort behov av en mer aktiv ordförande med ett för branschen mer uppdaterat kontaktnät. I april gick då en av styrelseledamöterna i samförstånd med Christian Hahne in temporärt som ordförande och en process att hitta en ny extern ordförande har inletts.