Specialister inom hållbar arkitektur

Cecilia Holmström

Cecilia är arkitekt, VD för
ÅWL Arkitekter samt ordförande för Sveriges arkitekters hållbarhetsråd. Hon är också expert inom hållbarhet med fokus på bland annat cirkulära processer och grön finansiering. 

Fredrik Drotte

Fredrik är arkitekt, affärsområdes­ansvarig med fokus på stadsutveck­ ling. Har tidigare erfarenhet som stadsutvecklingschef i Upplands Väsby kommun.
Fredrik är även expert på plan­ och programprocesser, byggherredrivna detaljplaner och är samordnare
i byggherregrupper. 

Jacob Haas

Jacob är arkitekt, affärsutvecklare samt tidigare VD för ÅWL Arkitekter. Han har mångårig erfarenhet och expertis som arkitekt i tidiga skeden, detaljplaner och programarbeten. 

ÅWL Arkitekter

TAFAB har ett nära samarbete med ÅWL Arkitekter, ett arkitektkontor som sedan 1983 arbetar integrerat med hus- och landskapsarkitektur med omsorg om människan, samhället och naturen. Tillsammans åstadkommer vi hållbar utveckling utifrån omvärldens behov.

Genom vårt ramavtal med ÅWL Arkitekter får TAFAB tillgång till hela deras kompetens av omkring 100 anställda husarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer och visualiserare.

Tillsammans gör vi skillnad!